7 Şubat 2011 Pazartesi

Nakit Akis Tablosu

 

NAKİT AKIŞ TABLOSU

Nakit akış tablosu, belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren finansal tablodur. Nakit akış tablosunun değerlendirilmesiyle varılan sonuçlar gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve işletmenin finansman politikası yönlendirilebilmekte ve yöneticilerin geçmişteki para yönetimleri değerlendirilebilmektedir.

Nakit Akış Tablosunun İçerik Yönünden İncelenmesi

A) DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU
İşletmenin dönem başı kasa ve banka mevcudunu ifade eder. Bu tutara vadesiz çekler de dahil edilir.
B) DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ
1) Satışlardan Elde Edilenler
a) Net Satışlar
b) Tic. Alacaklardaki Azalışlar (+)
c) Tic. Alacaklardaki Artışlar (-)
2) Diğ.Faal.Ol.Gel. ve Karlar. Dolayı Sağlanan Nakit
3) Olağandışı Gel. ve Karlardan Sağlanan Nakit
4) K.V.Yab.Kaynaklardaki Artış. Sağlanan Nakit
5) U.V. Yab. Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit
6) Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit
7) Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit
8) Diğer Nakit Girişleri
C) DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI
1) Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Satışların Maliyeti: Cari dönemin gelir tablosundan alınır.
Stoklardaki Artışlar: Cari yıl stoklarındaki artış esas alınır.
Ticari Borçlardaki Azalışlar: Alımlarla ilgili borç azalışı alınır.
Ticari Borçlardaki Artışlar (-): Alımlarla ilgili borç artışı alınır.
Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler(-)
Stoklardaki Azalışlar(-):Cari yılın stoklarındaki azalış tutarı
2) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları
Araştırma Geliştirme Giderleri
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderler
Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)
3) Diğ. Faal. Olağan Gid. ve Zarar İlişkin Nakit Çıkış.
Diğ. Faal. Olağan Gid. ve Zararlar
Amort. ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler(-)
4) Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları
5) Olağandışı Gid. ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları
Olağandışı Gider ve Zararlar
Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğ.Gider. (-)
6) Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
7) K.V. Yabancı Kaynak Ödemeleri
8) U.V. Yabancı Kaynak Ödemeleri
9) Ödenen Vergi ve Benzerleri
10) Ödenen Temettüler
11) Diğer Nakit Çıkışları
D) DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B+C)
İşletmenin dönem sonu kasa ve banka mevcudunu ifade eder. Bu tutara vadesiz çekler de dahildir.
E) NAKİT ARTIŞI VEYA AZALIŞI (B-C)
Dönem içindeki nakit girişleriyle nakit çıkışları arasındaki farkı gösterir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.